Brede school

In januari 2014 ging de Brede School De Verrekijker van start. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners, die samen inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen, zowel op school als daarbuiten. Streefdoel zijn gelukkige kinderen. Kinderen die er stáan, en die vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. De Brede School,  als initiatief vertrokken vanuit de Heilig Hartschool, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen meerdere scholen en een sterke ondersteuning vanuit de Jetse culturele sector.

Klik hier voor de folder 2019-2020

Sport

Onze school heeft een breed aanbod tijdens de lesuren ‘lichamelijke opvoeding’: turnen, zwemmen, balsporten, …

Naast het normale pakket ‘lichamelijke opvoeding’ voor leerlingen van het lager onderwijs, heeft de school ook een groot aanbod ‘sport op school’… 

  • Tijdens elke middagspeeltijd gaan enkele klassen naar het Boudewijnpark. De bedoeling van dit initiatief is de leerlingen weg te halen uit de drukte die op de speelplaats heerst en ze de mogelijkheid te geven vrij te bewegen of tot rust komen in een groene omgeving.
  • Onze school neemt vaak deel aan sportieve woensdagnamiddagactiviteiten, meestal georganiseerd door MOEV. De info over deze activiteiten wordt naar de ouders gestuurd enkele weken voor de activiteit. De kalender vind je terug in de algemene schoolsportkalender.

Pastoraal

Als Nederlandstalige, katholieke school willen we kinderen en jongeren helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven. Als opvoeders zijn wij levende getuigen van de waarden die Jezus van Nazareth ons voorleefde  en die we kennen vanuit het evangelie. Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud,  eerlijkheid, openheid,…

Ook biddend en vierend willen we in Jezus’ naam samenkomen. Zo willen wij een gelovige gemeenschap vormen met iedereen die in respectvolle dialoog mee zoekt naar wat ons bindt.

Mobiliteit

De school heeft zich geëngageerd om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren en duurzame mobiliteit te stimuleren. De school werkt hiervoor samen met Mobiel Brussel en GoodPlanet Belgium. Onder impuls van een werkgroep bestaande uit leerkrachten, wil de school de ouders, leerlingen en personeel informeren, sensibiliseren en stimuleren om te komen tot duurzame mobiliteit dwz verplaatsingen maken te voet, per fiets of met het openbaar vervoer .

Eén van de eerste realisaties van onze werkgroep is het ‘Schoolvervoerplan’…

Leesbeleid

Voorlezen, een heerlijk moment om elke dag samen van te genieten! Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom doen wij met de hele school mee aan de voorleesweek van 19 tot 27 november. De Voorleesweek is een initiatief van’ Iedereen Leest’. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van hare Majesteit de Koningin.

Gezondheid

De werkgroep gezondheid streeft ernaar dat de kinderen, leerkrachten en ouders aandacht besteden aan gezondheid: rust, gezonde voeding, beweging, hygiëne. We willen hen aanzetten tot een gezondere levensstijl waarvoor ze levenslang zullen kiezen. De kinderen kunnen dan voldoening halen uit: ochtendgym, dans en beweging, relaxatiemomenten, tot rust komen, dagelijkse hygiëne, gezond
eten.

Muzisch beleid

Hieronder stellen wij met trots onze muzische schoolvisie voor. Wij willen nogmaals papa Bart Vanderhasselt bedanken om al onze ideeën zo mooi grafisch uit te werken. PS: Installeer op je smartphone de app ‘QR CODE READER’, scan onze code en blijf op de hoogte van het muzisch gebeuren in en rond onze school.
Visie muzische vorming

Peer meditation

Ook dit jaar hebben wij 11 nieuwe leerlingen opgeleid tot ‘Be Cool-ers’, leerlingbemiddelaars. Vanaf januari kunnen zij dus samen met de andere 10 Be-Coolers helpen ruzies op te lossen tussen twee leerlingen. Zes namiddagen hebben ze intensief geoefend om op een gestructureerde manier ruzies te helpen oplossen. Hierbij kennen ze nu de knepen van het actief luisteren, een stappenplan om te bemiddelen, …
Met trots kunnen we u nu dus deze 11 nieuwe Be-Coolers voorstellen.