De ouderwerking van HH werkt mee aan een oudervriendelijke school waar leerlingen, ouders en het schoolteam elkaar kennen en waar iedereen zich welkom voelt.

De bekommernis van alle ouders en het schoolteam is dat alle kinderen zich goed voelen op school. Samen bekijken we wat hiervoor nodig is.

De ouderwerking wisselt met de school in open dialoog van gedachten over het schoolbeleid en de pedagogische keuzes en is een schakel tussen de ouders en de school.

We organiseren jaarlijks verschillende activiteiten in nauwe samenwerking met het schoolteam. Denk maar aan de 1-september-koffiewelkom, het herfstfestijn, de kriebeldag, de ouderfuif en het lentefeest.

Deze activiteiten brengen niet alleen kinderen, ouders en het schoolteam dichter bij elkaar, maar brengen daarnaast ook geld in het laatje. Die opbrengsten komen de kinderen steeds rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede (didactisch materiaal, verfraaiing klaslokalen, of speelplaats, educatieve uitstappen, …).

 

Brent Bleys

Voorzitter

L3A – L1A

Brecht Vermote 

Ere – voorzitter

L6B

Coralie Smets

Secretaris

L6A – L2B

Nathalie Jaspers

Penningmeester

L5A – L2B

Alexander Vander Stichele

L6A

Joyce Mommers

L6A

 

Kristel De Roy 

L2A – L2B

 

Lien Devriese

L5A – L5B

 

Liesbeth Velghe 

K3

 

Lieve Coorevits

L3A – K3

Manon Vandromme 

K3 – K0A

 

Patrick Michielsens

Lokaal bestuurscomité

L5B – L4A

 

Virginie Delannoy

L3B – L2A

Nele Met den Ancxt

K2

Stéphanie Omari

L2B – L1A – K1

Tatjana & co

Stefan De Latte

Ouderraad

K0B – K2

Door corona kunnen veel activiteiten van de ouderwerking niet doorgaan. We zoeken bezig creatieve oplossingen om ouders toch zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren en ook dit schooljaar toch wat financiële ondersteuning te kunnen geven aan de school.

 • Pizzaslag in november: Het herfstfestijn werd vervangen door een pizzaslag. We konden niet samenzijn maar via foto’s van het pizzafestijn in elke bubbel waren we toch een beetje verbonden. En dankzij de opbrengst kan de school investeren in de speelplaats of activiteiten organiseren. Foto’s zijn hier te vinden.
 • Whatsapp: Voor de kleuterklassen en eerste leerjaar werden klasouders aangeduid. Ze proberen ouders coronaproof samen te brengen. In de meeste klassen werd een whatsapp-groepje opgericht met alle ouders. Zo blijven ouders zo goed mogelijk betrokken bij de school, ook al kunnen ze niet meer aanwezig zijn in de klas of bij activiteiten. Wil je weten wie de klasouders zijn? Die vind je hier.
 • Alternatief voor Kriebeldag in maart: bekijk hier de tips en de ontmaskering

Hier kan je voorbije activiteiten bekijken.

 

 

.

Zowel voor ouders als voor de kinderen is het goed dat de ouders van een klas elkaar wat kennen. Daarom is er voor alle kleuterklassen en het eerste leerjaar een klasouder-“tandem”.

Concreet is de tandem samengesteld uit twee leden: één ouder van de ouderwerking (waarvan het kind al dan niet in de klas zit) en één ouder waarvan het kindje effectief in de klas zit.

De taken van de klasouder-tandem zijn de volgende :

 • Aanspreekpunt voor de ouders van de klas met vragen (geen klachtenbus)
 • Verzamelen van informatie: positieve feedback over bepaalde zaken, constructieve voorstellen, eventuele bezorgdheden…
 • Link tussen ouders (organisatie van mail of whatsapp-groep): hierop kunnen bijvoorbeeld tips gegeven worden voor leuke activiteiten/kampen.
 • Link naar de juf, meester of naar de school (en naar de rest van de ouderwerking)
 • Initiatieven van ouders binnen een klas bevorderen en doorspelen naar de oudervereniging

Ben je zelf kandidaat om klasouder te worden? Of wil je meer info?
Stuur een mailtje naar Virginie, virgdelannoy@gmail.com

 

K0A

K0B

Morgane

Manon

Tatjana

K1

Stéphanie

Peggy

K2

Nele

Hans

Tatjana

K3

Manon

Liesbeth

Lieve

L1A

L1B

Morgane

Stéphanie

Brent

L2A

Virginie

Kristel

L2B

Coralie

De ouderwerking wil graag alle kinderen van de school vertegenwoordigen. Daarom zijn we steeds op zoek naar ouders die op één of andere manier mee willen werken om van onze school, samen met de leerkrachten en de directie, een nog betere plaats te maken voor onze kinderen.

We vergaderen 1 keer per maand telkens op dinsdag om 19.45u op school of via zoom (als de coronamaatregelen niet toelaten om samen te komen). Samen met de directie en enkele leerkrachten praten we over wat er reilt en zeilt in de school en plannen we de activiteiten.

Maar ik heb niet veel tijd……

Iedereen is welkom! Is het voor jou niet haalbaar om je vaak of langdurig te engageren, maar heb je wel zin om mee te werken, laat het zeker weten. Je kan aansluiten bij een werkgroep rond een bepaald thema of voor een bepaalde activiteit of je voor een bepaalde periode inzetten.

Aarzel dus niet: spreek ons aan of mail naar ouders@heilighartjette.be met je vragen, mogelijkheden, voorstellen of ideeën.

Taal mag geen barrière zijn. Si vous ne parlez pas le néerlandais, n’hésitez pas à envoyer vos questions, propositions, possibilités d’engagement ou idées. If you don’t speak dutch, please don’t hesitate to send us your questions, propositions, possibilities to participate or ideas.

We werken rond verschillende thema’s binnen de ouderwerking:

 • feesten
 • kriebeldag
 • communicatie
 • mobiliteit (op te starten)
 • diversiteit (op te starten)

Aansluiten kan altijd. Zeker welkom!

Ontdek de nieuwe facebookpagina van ouders voor ouders van Heilig Hart. De bedoeling is om interessante tips of informatie uit te wisselen met andere ouders over to do’s in Jette en omstreken of je kan er andere ouders contacteren om tweedehandssportkledij van de school te verkopen. Nieuws vanuit de ouderraad kom je ook via deze pagina te weten.

Facebook/Heilig Hart ouders

Opgelet, deze Facebookpagina is geen klachtenbus 😉

.

Wil je meer weten over de ouderwerking of wil je iets op de agenda zetten, laat het weten!

Stuur een mailtje naar ouders@heilighartjette.be of spreek gerust iemand van ons aan!

Taal mag geen barrière zijn. Si vous ne parlez pas le néerlandais, n’hésitez pas à envoyer vos questions, propositions, possibilités d’engagement ou idées. If you don’t speak dutch, please don’t hesitate to send us your questions, propositions, possibilities to participate or ideas.