De ouderwerking van HH werkt mee aan een oudervriendelijke school waar leerlingen, ouders en het schoolteam elkaar kennen en waar iedereen zich welkom voelt.

De bekommernis van alle ouders en het schoolteam is dat alle kinderen zich goed voelen op school. Samen bekijken we wat hiervoor nodig is.

De ouderwerking wisselt met de school in open dialoog van gedachten over het schoolbeleid en de pedagogische keuzes en is een schakel tussen de ouders en de school.

We organiseren jaarlijks verschillende activiteiten in nauwe samenwerking met het schoolteam. Denk maar aan de 1-september-koffiewelkom, het herfstfestijn, de kriebeldag, de ouderfuif en het lentefeest.

Deze activiteiten brengen niet alleen kinderen, ouders en het schoolteam dichter bij elkaar, maar brengen daarnaast ook geld in het laatje. Die opbrengsten komen de kinderen steeds rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede (didactisch materiaal, verfraaiing klaslokalen, of speelplaats, educatieve uitstappen, …).

Brent Bleys

Voorzitter

L4A – L2A

Coralie Smets

Secretaris

L3B

Nathalie Jaspers

Penningmeester

L6A – L3B

Kristel De Roy 

L3A – L3B

Lien Devriese

L6A – L6B

wie_is_wie-9

Liesbeth Velghe 

L2B

Lieve Coorevits

L4A – L1B

Manon Vandromme 

L1A – K2

Nele Met den Ancxt

K3 – K0

Stéphanie Omari

L3A – L2A – K2

Tatjana & co

Stefan De Latte

Ouderraad

K1 – K3

Door corona kunnen veel activiteiten van de ouderwerking niet doorgaan. We zoeken bezig creatieve oplossingen om ouders toch zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren en ook dit schooljaar toch wat financiële ondersteuning te kunnen geven aan de school.

 • Pizzaslag in november: Het herfstfestijn werd vervangen door een pizzaslag. We konden niet samenzijn maar via foto’s van het pizzafestijn in elke bubbel waren we toch een beetje verbonden. En dankzij de opbrengst kan de school investeren in de speelplaats of activiteiten organiseren. Foto’s zijn hier te vinden.
 • Klasouders: Voor de kleuterklassen en eerste leerjaar werden klasouders aangeduid. Ze proberen ouders coronaproof samen te brengen. In de meeste klassen werd een whatsapp-groepje opgericht met alle ouders. Zo blijven ouders zo goed mogelijk betrokken bij de school, ook al kunnen ze niet meer aanwezig zijn in de klas of bij activiteiten. Wil je weten wie de klasouders zijn? Die vind je hier.
 • Alternatief voor Kriebeldag in maart: bekijk hier de tips en de ontmaskering

Hier kan je voorbije activiteiten bekijken.

 

 

.

Zowel voor ouders als voor de kinderen is het goed dat de ouders van een klas elkaar wat kennen. Daarom zijn er voor alle kleuterklassen en eerste en tweede leerjaar klasouders.

De taken van de klasouders zijn de volgende :

 • Aanspreekpunt voor de ouders van de klas
 • Verzamelen van informatie: positieve feedback over bepaalde zaken, constructieve voorstellen, bezorgdheden…
 • Zelf initatief nemen of initiatieven van de andere ouders om elkaar te ontmoeten ondersteunen (als corona-maatregelen dit toelaten)
 • Link naar de ouderwerking

Elke klas heeft een whatsapp-groep. Dit idee ontstond omdat veel activiteiten op school niet konden doorgaan door corona en ouders elkaar dus niet gemakkelijk konden leren kennen.

De bedoeling van de whatsappgroepen is onder andere:

 • tips voor leuke activiteiten, inschrijvingsdata voor vakantiekampjes, afspreken voor naschoolse activiteiten
 • ouders van andere kinderen kunnen bereiken
 • afspreken voor spelen in het park of picknick met alle ouders
 • kleine vragen over huiswerk, wat mee te brengen,…

Dus geen zware discussies of grote frustaties 🙂

Vragen die over je kind individueel gaan, stuur je naar de leerkracht en/of directeur.  De whatsapp-groep is geen communicatiemiddel van de school: alle belangrijke info van de school wordt via mail, flyer of nieuwsbrief aan de ouders bezorgd.

Ben je zelf kandidaat om klasouder te worden? Of wil je meer info?
Stuur een mailtje naar ouders@heilighartjette.be

K0

K1

Tatjana

K2

Peggy

Manon

Morgane

Stéphanie

K3

Nele

Hans

Tatjana

L1A

L1B

Manon

Lieve

L2A

L2B

Morgane

Stéphanie

Brent

L3A

L3B

Stéphanie

Kristel

Coralie

De ouderwerking wil graag alle kinderen van de school vertegenwoordigen. Daarom zijn we steeds op zoek naar ouders die op één of andere manier mee willen werken om van onze school, samen met de leerkrachten en de directie, een nog betere plaats te maken voor onze kinderen.

We vergaderen 1 keer per maand telkens op dinsdag om 19.45u op school of via zoom (als de coronamaatregelen niet toelaten om samen te komen). Samen met de directie en enkele leerkrachten praten we over wat er reilt en zeilt in de school en plannen we de activiteiten.

Maar ik heb niet veel tijd……

Iedereen is welkom! Is het voor jou niet haalbaar om je vaak of langdurig te engageren, maar heb je wel zin om mee te werken, laat het zeker weten. Je kan aansluiten bij een werkgroep rond een bepaald thema of voor een bepaalde activiteit of je voor een bepaalde periode inzetten.

Aarzel dus niet: spreek ons aan of mail naar ouders@heilighartjette.be met je vragen, mogelijkheden, voorstellen of ideeën.

Taal mag geen barrière zijn. Si vous ne parlez pas le néerlandais, n’hésitez pas à envoyer vos questions, propositions, possibilités d’engagement ou idées. If you don’t speak dutch, please don’t hesitate to send us your questions, propositions, possibilities to participate or ideas.

We werken rond verschillende thema’s binnen de ouderwerking:

 • feesten
 • kriebeldag
 • communicatie
 • mobiliteit (op te starten)
 • diversiteit (op te starten)

Aansluiten kan altijd. Zeker welkom!

Ontdek de nieuwe facebookpagina van ouders voor ouders van Heilig Hart. De bedoeling is om interessante tips of informatie uit te wisselen met andere ouders over to do’s in Jette en omstreken of je kan er andere ouders contacteren om tweedehandssportkledij van de school te verkopen. Nieuws vanuit de ouderraad kom je ook via deze pagina te weten.

Facebook/Heilig Hart ouders

Opgelet, deze Facebookpagina is geen klachtenbus 😉

.

Wil je meer weten over de ouderwerking of wil je iets op de agenda zetten, laat het weten!

Stuur een mailtje naar ouders@heilighartjette.be of spreek gerust iemand van ons aan!

Taal mag geen barrière zijn. Si vous ne parlez pas le néerlandais, n’hésitez pas à envoyer vos questions, propositions, possibilités d’engagement ou idées. If you don’t speak dutch, please don’t hesitate to send us your questions, propositions, possibilities to participate or ideas.