VISIE

“De Heilig-Hartschool, samen groeien op je eigen manier!”

De Heilig-Hartschool is een katholieke Nederlandstalige school gelegen in een groene strook van onze bruisende hoofdstad Brussel en maakt deel uit van de vzw Sint-Goedele Brussel.

De leerkrachten zetten hun talenten in om samen te streven naar maximale leerkansen en succeservaringen voor alle leerlingen binnen een veilige leerrijke omgeving.

Wij vergezellen, begeleiden en coachen hen op het pad van hun ontwikkeling tot autonome wereldburgers, wat het welbevinden en de wederzijdse betrokkenheid verhoogt.

Binnen de Heilig-Hartschool hebben wij een open kijk op alles wat leeft op, in en rond de school. Dit schenkt ons een duidelijk beeld over de talenten bij onze leerlingen. Wij streven dan ook naar gedifferentieerd en klasdoorbrekend kwalitatief onderwijs. Hierdoor durven kinderen proberen, opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk… lukken.

Handige documenten

Hieronder kan je enkele handige documenten vinden over onze school.

Schoolreglement

Wij heten je van harte welkom in onze school. Hier kan je ons schoolreglement terugvinden.
Lees het schoolreglement

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen.
Lees de CLB brochure

Infoboekje Onthaalklas

Alle kinderen mogen naar de onthaalklas komen tussen 2,5 en 3 jaar. Je twijfelt of je kind er klaar voor is? Kom gerust naar onze school en praat eens met de juf of directie.
Brochure onthaalklas

Attest sportlessen

Medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school.
Attest sportlessen

Attest gebruik medicatie

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u onderstaand aanvraagformulier in te vullen.
Attest medicatie

INSTEMMING SCHOOLREGLEMENT

Een inschrijving in een school kan pas ingaan na uw schriftelijke instemming met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Het schoolreglement wordt u via de website aangeboden en u moet er zich akkoord mee verklaren. Wie een versie op papier wenst, kan dit steeds aanvragen op het secretariaat.

SCHOOLBESTUUR

Voorzitter: Chris Wyns

vzw Sint-Goedele Brussel | Verheydenstraat 39 | 1070 Brussel | 02/520.05.72

Schoolnummer: 004283 | Sint-Goedele Brussel Basisonderwijs | Naam algemeen directeur: Bruno De Lille