FLITS-actie

Tussen de herfst- en krokusvakantie doet de school mee aan de wintercampagne van het Octopusplan, FLITS!.
FLITS! stimuleert leerlingen om in de winter te voet of met de fiets naar school te komen, met extra aandacht voor zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag.
De campagne wil de verdubbeling van het autogebruik in de winter
tegengaan. Doen jullie mee?

We zien jullie allemaal zoveel mogelijk strappend en met fluo hesje na de herfstvakantie terug, fietsers dragen ook een helm!
De werkgroep mobiliteit controleert tijdens de donkere maanden regelmatig aan de schoolpoort. Samen verdienen we zoveel mogelijk stickers op onze spaarkaart aan de boekentas! Opgelet! Omdat we met de werkgroep mobiliteit voor maximale veiligheid gaan krijgen fietsers én kinderen die met de step komen enkel een sticker als ze én een fluo hesje én een helm dragen.

Als Nederlandstalige, katholieke school willen we kinderen en jongeren helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven. Als opvoeders zijn wij levende getuigen van de waarden die Jezus van Nazareth ons voorleefde  en die we kennen vanuit het evangelie. Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud,  eerlijkheid, openheid,…

Ook biddend en vierend willen we in Jezus’ naam samenkomen. Zo willen wij een gelovige gemeenschap vormen met iedereen die in respectvolle dialoog mee zoekt naar wat ons bindt.