De website www.heilighartjette.be (hierna te noemen “website”) is eigendom van: VBS Heilig-Hart Jette – vzw Sint-Goedele Brussel, hierna te noemen “Heilig-Hart Jette”, “Wij”, “Ons”, “We”

 • Adres: Verheydenstraat 39
 • Gemeente: 1070 Anderlecht
 • Land: Belgium
 • Telefoonnummer: +32 479 30 53 19
 • E-mailadres: info@heilighartjette.be
 • Ondernemingsnummer: BE0478379452
 • Jurdidische vorm: VZW

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het organiserend bestuur vzw Sint – Goedele Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

Heb je vragen over dit document of de verwerking van gegevens, kan je die stellen via privacy@sint-goedele.brussels.

Meer informatie over gegevensbescherming en privacy kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/      

2. Verwerking van gegevens    

2.1. Verwerking van je persoonsgegevens    

De instelling is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met verwerking van gegevens bedoelen we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.    

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.    

Wij gebruiken persoonsgegevens:    

 • wanneer wij je toestemming hebben gekregen,    
 • voor de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst,    
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen,    
 • wanneer we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.   

2.2. Doel van de verwerking    

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om dat doel te realiseren. De doeleinden zijn:    

 • rekrutering van kinderen en studenten;    
 • administratie van kinderen en studenten;    
 • begeleiding van kinderen en studenten;    
 • evaluatie van kinderen en studenten;    
 • administratie van de insteling en het beleid;    
 • verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten en onze systemen;     
 • uitvoering van studies en statistisch en analytisch onderzoek;    
 • public relations en de organisatie van evenementen;     
 • toezicht op ICT en communicatie;    
 • camerabewaking.    

2.3. Welke gegevens?    

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:    

 • identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);    
 • persoonlijke kenmerken (zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);    
 • elektronische identificatiegegevens (zoals MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);    
 • privécontactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, email);    
 • evaluatiegegevens (zoals puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);    
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);    
 • opleiding en vorming (zoals vorige instellingen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);    
 • aanwezigheid en discipline (zoals afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);     
 • gezinssamenstelling;    
 • financiële bijzonderheden (zoals rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).    
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);    
 • bewakingsbeelden.    

Deze gegevens kunnen we, als dit wettelijk is toegestaan, ontvangen van de vorige instelling waar je ingeschreven was.    

2.4. Met wie delen we je gegevens?    

Organisaties betrokken bij je verblijf in een kinderopvanglocatie :

 • Kind en Gezin;    
 • Het bestuur van de vzw Sint – Goedele Brussel ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om subsidies en werkingsmiddelen te beheren;    
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de kinderopvanglocatie samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de directie of haar vervanger.

Organisaties betrokken bij je schoolloopbaan :

 • het ministerie van onderwijs is, via het Discimus-systeem van AGODI, een ontvanger van een deel van je leerlingengegevens. De inspectie en verificatie gebruiken deze gegevens om een aantal controles uit te oefenen;    
 • de scholengroep ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;    
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;    
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;    
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;    
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;    
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de school samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de schooldirectie of zijn vervanger.    

Externe verwerkers    

In de instelling worden de volgende platformen gebruikt bij de verwerking van gegevens van kinderen en studenten:    

 • Informat (leerling- en personeelsbeheerprogramma)    
 • Scoodle (leerlingbeheerprogramma)    
 • Smartschool (leerlingbeheerprogramma)    
 • Exact (boekhoudkundig programma)
 • D-care en Tactics (kind- en personeelsbeheerprogramma)
 • Electra (personeelsbeheerprogramma)
 • organisaties waarmee we samenwerken voor stageplaatsen, GWP en extra-murosactiviteiten, sportieve en culturele activiteiten.     

Dergelijke verwerkers zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.      Ze zijn onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht, en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen worden om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.    

2.5. Verplicht delen van gegevens    

Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij je gegevens met de overheid of politie en/of justitie delen.   

3.  Website

Wanneer je een reactie plaatst op onze website wordt deze reactie en de gegevens die hierbij werden opgeslagen maximaal 10 jaar bewaard in onze database. Op deze manier kunnen we nieuwe reacties automatisch herkennen en  meteen goedkeuren zodat deze niet gemodereerd moeten worden.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd op onze website (indien van toepassing) kunnen in hun gebruikersprofiel hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam te verwijderen. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook consulteren en wijzigen.

Om SPAM tegen te gaan gebruikt Heilig-Hart Jette ook automatische SPAM-detectie  “reCAPTCHA van Google: https://policies.google.com/privacy  en https://policies.google.com/terms   

Wanneer gebruikers een contactformulier invullen of een e-mail sturen, dan worden de gevevens bewaard tot deze volledig afgehandeld is of maximaal 10 jaar.

3.1 Cookies

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren bewaren en daardoor het navigeren op deze website vereenvoudigen.

3.1.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het surfgedrag van gebruikers van deze website opslagen. Deze cookies worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies worden opgeslagen in de tijdelijke bestanden van uw webbrowser en kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies, tijdelijke cookies en tracking cookies. De browser controleert tijdens het bezoeken van een website of er cookies aanwezig zijn en wat de instellingen zijn (bijvoorbeeld taalkeuze).

Dankzij deze cookies kan Heilig-Hart Jette het gedrag van bezoekers analyseren en de website verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat u nog relevantere informatie te zien krijgt. Om de website optimaal te kunnen gebruiken is het aan te raden om de cookies in te schakelen. Sommige cookies kunnen niet worden uitgeschakeld want ze zorgen voor een correct functioneren van de website. Andere cookies (analyse) kunnen wel worden uitgeschakeld.

3.1.3   Welke cookies gebruikt Heilig-Hart Jette?

Voor een overzicht van de verschillende cookies of om de cookie-instellingen aan te passen: klik links onderaan op het cookie-symbooltje.

Laatste update op 11/05/2024 door Heilig-Hart Jette.

Maatschappelijke zetel: VZW Sint-Goedele Brussel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Ondernemingsnummer: 0478.379.452  – RPR: Brussel – Nederlandstalig