Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad besliste vandaag om de huidige maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus voorlopig te verlengen tot 3 mei 2020. Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen moeten voorzien in opvang. Concreet
– moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen.
– krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden.

We hebben ondertussen met het schoolteam niet stilgezeten. Via mail, videoconferenties en webinars hebben we ons voorbereid op wat komen gaat:
– Om te beginnen hebben we gezorgd dat er herhalingsmateriaal aangeboden werd tijdens de 3 weken voor de paasvakantie. Dit gebeurde op verschillende manieren en volgens de mogelijkheden van leerling en leerkracht. We hadden ook oog voor ouders en kinderen die moeilijker bereikbaar waren, geen internet of computer ter beschikking hadden. Er werd contact gezocht met elke kleuter en leerling.
– Voorts focussen we ons de komende 2 weken op pre-teaching. In samenspraak werd beslist welke nieuwe doelen er aan de leerlingen gaan aangeboden worden en hoe elke leerkracht dit hoopt te realiseren. De verschillende manieren werden besproken en concreet gemaakt. Het resultaat krijg je via de klastitularis van je kind. We lenen computers uit aan leerlingen die er thuis geen hebben en we voorzien gratis internet (via Telenet) op aanvraag via de school. Voor sommige klassen is het noodzakelijk om boeken en werkschriften op papier aan te bieden. Leerkrachten zullen het nodige materiaal zelf rondbrengen. De klastitularis brengt je hiervan op de hoogte.
– Tot slot zijn we druk in de weer met de opstart van de school. We hebben een uitvoerig plan opgesteld met de titel ‘Hoe efficiΓ«nt aan de slag na Corona?”. Hierin gaan we werken met 3 stappen (hink, stap en sprong) waarbij ‘hink’ staat voor een warm onthaal, ‘stap’ voor een analyse van de huidige situatie van elke leerling en ‘sprong’ voor samen de noodzakelijk doelen bereiken. Hierover krijg je meer info als we concreet weten wanneer we weer open gaan.

Vriendelijke groeten

Hans Verburgt
Directeur