Dit schooljaar is het thema: de kracht van verbinden. Dit jaarthema wordt symbolisch vormgegeven door bomen, als bomen vertellen. In de kleuterschool hebben we een startviering gehouden, waarbij de oudste kleuters door middel van het verhaal Alberts boom te weten kwamen, hoe men kan openstaan voor elkaar en nieuwe dingen kan leren kennen in het leven. Bij de jongste kleuters gaf het verhaal de takken van de druivenplant inspiratie om het nieuwe schooljaar goed te starten.