Concept

Een fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Kinderen van het zesde leerjaar fietsen een parcours langs een uitgestippelde route in de schoolomgeving. Terwijl ze de route afleggen, wordt gecontroleerd of ze de minimale basisvaardigheden om veilig en zelfstandig te fietsen, beheersen. In principe wordt Het Grote Fietsexamen op 2 juni 2020 georganiseerd.

Wat moeten leerlingen van het zesde leerjaar minimaal kunnen in het verkeer?

De vijf basisvaardigheden zijn:

  1. rechts op de rijbaan fietsen;
  2. rechts afslaan;
  3. links afslaan;
  4. langs een hindernis fietsen;
  5. voorrang verlenen.

Tijdens het fietsexamen wordt er ook gelet op het algemene verkeersgedrag en naast de vijf basisvaardigheden worden ook andere vaardigheden zoals voorrang geven op een kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen, fietsen op een rotonde met en zonder fietspad en oversteken op een kruispunt met verkeerslichten geoefend.
voor de schoolomgeving.

Het parcours

In de praktijk