Concept

Op school werden de noodzakelijke fietsvaardigheden, zowel theoretisch als in de praktijk, aangeleerd in een veilige omgeving. Ook leerden de leerlingen de wegcode kennen en wat het betekent om zich veilig (en dus zelfzeker) in het verkeer te verplaatsen. Hierop volgden de eerste stappen in het eigenlijke verkeer. Verschillende manoeuvres (Rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan, links afslaan, langs een hindernis fietsen, voorrang verlenen, …) werden geoefend.

Op het einde van dit parcours worden de leerlingen aan de proef onderworpen. Ze leggen individueel een traject af, waarbij ze op elk knooppunt worden geëxamineerd. Indien geslaagd, krijgen ze hun eigen Fietsbrevet mee naar huis.

Het parcours

 

In de praktijk