Doorheen het schooljaar kunnen alle leerlingen van de lagere school “sportieve punten” verdienen.

De leerlingen krijgen een punt voor elke deelname aan

  • een naschoolse sportles
  • “HH Jette loopt”
  • een sportactiviteit op woensdagnamiddag

De leerlingen kunnen ook extra punten verdienen door

  • inzet en attitude tijdens de sportlessen
  • in orde te zijn met hun sportkledij

De 20 leerlingen die op het einde van het schooljaar het meest aantal punten hebben verzameld, worden verkozen tot de “sportiefste leerlingen” van dat schooljaar. De klas met gemiddeld het meest aantal punten per leerling is de “sportiefste klas”.