2. Instemming

Beste ouders,

Een inschrijving in een school kan pas ingaan na uw schriftelijke instemming met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Het schoolreglement wordt u via de website aangeboden en u moet er zich akkoord mee verklaren. Wie een versie op papier wenst, kan dit steeds aanvragen op het secretariaat.

Gelieve hieronder uw instemming te geven aan het pedagogisch project en het schoolreglement van de Heilig-Hartschool Jette. Gelieve dit instemmingsformulier ten laatste tegen 1/10/2018 in te vullen…
Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

De ouder die dit formulier instuurt, verklaart t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.

Indien u meerdere kinderen in onze school hebt, volstaat het om de naam en de klas van al uw kinderen op dit instemmingsformulier te noteren.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Voornaam kind 1 (verplicht)

Familienaam kind 1 (verplicht)

Klas kind 1 (verplicht)

Voornaam kind 2

Familienaam kind 2

Klas kind 2

Voornaam kind 3

Familienaam kind 3

Klas kind 3

Voornaam kind 4

Familienaam kind 4

Klas kind 4

verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure waarin het opvoedingsproject, de engagementsverklaring, het schoolreglement en de bijlagen voor het schooljaar 2018-2019 van de GVBS Heilig-Hartschool, Heilig-Hartlaan 6, 1090 Jette te vinden zijn en geven hierbij hun akkoord. De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.