6. Instemming

Beste ouders,

Een inschrijving kan pas ingaan na uw schriftelijke instemming met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.

Het schoolreglement wordt u schriftelijk of via de website aangeboden en u moet er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. De school heeft u gevraagd of u  een papieren versie van het schoolreglement wenste te ontvangen.

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de school u  schriftelijk of via de website over die wijziging en u moet dan opnieuw een schriftelijk akkoord geven.

Indien u zich met de wijziging niet akkoord verklaart, dan wordt aan de inschrijving van uw kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Gelieve via deze link (daarna klikken op formulier ‘Instemming opvoedingsproject en schoolreglement 2016-2017’) uw instemming te geven aan het pedagogisch project en het schoolreglement van de Heilig-Hartschool Jette. Gelieve dit instemmingsformulier ten laatste tegen 28/10/2016 in te vullen..