Sport

Onze school heeft een breed aanbod tijdens de lesuren 'lichamelijke opvoeding': turnen, zwemmen, balsporten, …

Naast het normale pakket ‘lichamelijke opvoeding’ voor leerlingen van het lager onderwijs, heeft de school ook een groot aanbod 'sport op school'…
Hieronder vindt u een overzicht:

Net als vorig schooljaar gaan alle leerlingen van de lagere school op maandag en vrijdag naar het Jeugdpark tijdens de middagspeeltijd. De bedoeling van dit initiatief is de leerlingen weg te halen uit de drukte die op de speelplaats heerst en ze de mogelijkheid te geven vrij te bewegen of tot rust komen in een groene omgeving.
Dit schooljaar zal elke maand in het teken staan van een bepaald (sportief) thema. De leerlingen die actief wensen deel te nemen aan het thema, kunnen desgewenst ondersteunende materialen meebrengen naar school.
 
Op de school kan je meedoen aan een nieuw project, waarbij de leerlingen die deelnemen elke donderdagmiddag (tijdens de middagspeeltijd) een parcours krijgen voorgeschoteld (in het Boudewijnpark of Jeugdpark) dat ze binnen een bepaalde tijd (verschillend voor elke deelnemer) proberen te lopen.
De bedoeling is dat we met alle lopers van donderdagmiddag op het einde van het schooljaar deelnemen aan een georganiseerde stratenloop in de buurt.

 

 
Vorig schooljaar nam de school deel aan enkele schoolsportactiviteiten op woensdagnamiddag. Dit was telkens een succes wat het aantal deelnames betrof. Daarenboven behaalden heel wat leerlingen een medaille op competitieve activiteiten.
Redenen genoeg dus om het schoolsportaanbod op woensdagnamiddag nog uit te breiden.
 

 
Net als vorig schooljaar zullen alle klassen van de lagere school en de tweede en derde kleuterklas deelnemen aan enkele sportdagen of sportevenementen. Hieronder vindt u een overzicht van deze activiteiten.
 

 
Voor het tweede jaar op rij heeft onze school ingetekend op het project ‘naschoolse sport’, een project dat loopt in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stichting Vlaamse Schoolsport en tot doel heeft kinderen meer te laten bewegen.
Meester Tim zal de bijkomende sportlessen verzorgen. Op maandag staat het naschools sportaanbod open voor alle leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar, op dinsdag voor alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar.
 

 
 
Sherborne-therapie is een bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica Sherborne gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind/volwassene door middel van beweging. De therapie kan ook gebruikt worden om kinderen tot rust te brengen.
 

 
Om de 'life-time'-sportbeoefening en het sporten in clubverband te promoten, lanceren we het project ‘Sportclub van de week’. Wij vragen aan alle leerlingen die in een sportclub actief zijn, om een aantal vragen te beantwoorden en een paar foto’s aan ons te bezorgen. Vanaf januari 2011 kiezen we er dan elke week één sportclub uit, die op onze website zal voorgesteld worden als ‘Sportclub van de week’.