Pastoraal

Als Nederlandstalige, katholieke school willen we kinderen en jongeren helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven.

Als opvoeders zijn wij levende getuigen van de waarden die Jezus van Nazareth ons voorleefde  en die we kennen vanuit het evangelie.

Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud,  eerlijkheid, openheid,…

Ook biddend en vierend willen we in Jezus’ naam samenkomen. Zo willen wij een gelovige gemeenschap vormen met iedereen die in respectvolle dialoog mee zoekt naar wat ons bindt.

 

Onze doelen zijn:
– we willen de leerlingen bewust maken van het onrecht in de wereld en ons steentje bijdragen door het houden van een actie.
– we willen de leerlingen kennis laten maken met de kerk, het geloof en met Jezus.

Onze acties zijn:
– houden van een startviering, kerstviering en paasviering: deze vieringen zijn apart voor de KS en de LS. Het eerste leerjaar sluit voor de startviering en de kerstviering aan bij de KS, voor de paasviering sluiten zij aan bij de LS. Dit jaar willen we extra belang hechten aan de aanloop naar onze vieringen. We willen ervoor zorgen dat onze werking en lessen nog meer doordrongen zijn van de katholieke leer en dat de leerlingen nog intenser toeleven naar een viering.
– koffiestop: de opbrengst gaat naar een goed doel
– vastenloop samen met en gesponsord door ouders en familie: de opbrengst gaat naar een goed doel