Mobiliteit

De school heeft zich geëngageerd om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren en duurzame mobiliteit te stimuleren.

De school werkt hiervoor samen met Mobiel Brussel en MOS
Onder impuls van een werkgroep bestaande uit leerkrachten, wil de school de ouders, leerlingen en personeel informeren, sensibiliseren en stimuleren om te komen tot duurzame mobiliteit dwz verplaatsingen maken te voet, per fiets of met het openbaar vervoer .

Eén van de eerste realisaties van onze werkgroep is het ‘Schoolvervoerplan’…
In ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er elke dag zowat 250.000 kinderen en jongeren die zich naar school verplaatsen.

241.330 leerlingen wonen in het BHG (cijfers 2001), zitten op een middelbare of lagere school en maken bijgevolg minstens twee woon-schoolverplaatsingen per dag.Opdat al deze verplaatsingen zich op een veilige en duurzame wijze zouden gebeuren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brussels minister van Mobiliteit de SchoolVervoerPlannen geïntroduceerd in ons stedelijk landschap. Het Gewest wenst dat op termijn elke school een eigen schoolvervoerplan opmaakt. In afwachting daarvan geeft de minister opdracht aan twee verenigingen actief rond duurzame ontwikkeling, GREEN en Coren, om scholen te begeleiden in de opmaak van hun eerste SchoolVervoerPlan.

Wat is een schoolvervoerplan?
Een schoolvervoerplan dient in de eerste plaats om de dagelijkse leefbaarheid rond en naar de school van uw kind in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. Oplossingen kunnen voorgesteld worden om zachte vervoerswijzen en verkeersveiligheid te introduceren en te promoten voor ouders en kinderen op hun weg naar school. Een schoolvervoerplan helpt de school maatregelen te introduceren inzake een duurzaam mobiliteitsbeleid en de kinderen en leerlingen te laten kennismaken en deelnemen aan een duurzaam en verantwoordelijk mobiliteitsgedrag.

Onlangs ontvingen we van GREEN vzw het allereerste schoolvervoerplan van onze school.
U kan het hier downloaden.