Leesbeleid

Voorlezen, een heerlijk moment om elke dag samen van te genieten!

Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Wist je dat voorlezen aan je kind…

 • zijn taalontwikkeling sterk stimuleert?
  Je kind leert nieuwe woorden en krijgt inzicht in zinsbouw en grammatica. Zo leert het zich sneller en beter uitdrukken, wat ook zorgt voor een betere sociale en emotionele ontwikkeling
 • zijn fantasie prikkelt?
  Zo verkent je kind andere werelden en ontdekt het creatieve oplossingen. Dat is belangrijk om op een slimme manier met problemen om te gaan en om zelf nieuwe ideeën te bedenken.
 • zorgt voor betere schoolprestaties?
  Studies tonen aan dat kinderen aan wie vaak is voorgelezen, een betere start maken op school en betere leerstrategieën ontwikkelen.
 • hem een beter begrip van de wereld om zich heen geeft?
  Boeken openen de blik van je kind op de wereld met verhalen over vreemde dieren en andere culturen, verhalen over lang geleden of ver weg …
 • hem emotioneel sterker maakt?
  Via een verhaal kun je moeilijkere onderwerpen eens op een andere manier bespreekbaar maken met je kind: een verhuizing, pesten, een overlijden,…
 • hem rust geeft?
  Overdag komt je kind al vaak in contact met de flitsende communicatie van tablets, tv, smartphones en computer … ’s Avonds een kwartiertje voorlezen verbetert de nachtrust van je kind. En het is gewoon gezellig.

Bron: brochure Boektoppers 2015-2016, een uitgave van de Uitgeverij VAN IN.

Voorlezen is voor ALLE kinderen het mooiste momentje van de dag

Daarom doen wij met de hele school mee aan de voorleesweek van 19 tot 27 november.

315_il_voorleesweek16_aff_a5_aug16_300dpi_rgb_kleinDe Voorleesweek is een initiatief van’ Iedereen Leest’. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van hare Majesteit de Koningin.

‘Iedereen Leest’ wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij. Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen. Want voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99.

Bron artikel ‘Iedereen Leest’