Info

Onze school heeft een leerlingenraad. Vanaf het 3de leerjaar wordt elke klas door 1 verkozen leerling vertegenwoordigd. De leerlingenraad kan voorstellen formuleren en initiatieven opstarten ter ondersteuning van het schoolgebeuren. De zorgcoördinator, Goele Stoelzaet, begeleidt de leerlingen en brengt verslag uit op de personeelsvergadering.