Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Vanaf het vierde leerjaar wordt elke klas door minstens 1 verkozen leerling vertegenwoordigd. De leerlingenraad kan voorstellen formuleren en initiatieven opstarten ter ondersteuning van het schoolgebeuren. Meester Kevin en juf Wendy begeleiden de leerlingen en brengen verslag uit op de personeelsvergadering.

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit een aantal enthousiaste leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zij willen graag meer ‘samen spelen’ zien op de speelplaats en zullen zich hiervoor het hele jaar door helemaal inzetten.

Verder doen zij een sterke oproep naar alle leerlingen om hun ideetjes zeker in de ideeënbox te steken. Zij luisteren graag naar elk van jullie!

Enkele initiatieven die ze dit jaar gaan (proberen) waarmaken:
– ‘spelnamiddagen’: Elke maand proberen ze een spel te organiseren met heel de lagere school waarbij de kinderen kunnen meedoen. Zo werd er reeds schipper mag ik overvaren, dikke Bertha, … gespeeld.
– ‘peter/meter’: Elke leerling uit het vijfde leerjaar word peter/ meter van het een leerling uit het eerste leerjaar. Zo proberen ze de leerlingen van het eerste leerjaar beter te kennen en hen een comfortabeler gevoel te geven op de speelplaats.
– ‘De Heilig-Hartkrant’: Elke maand brengt de leerlingenraad een krantje uit waarin interviews, nieuwtjes, … te lezen zullen zijn.
– ‘krijtjesdag’: Elke maandag, bij droog weer, kunnen de kinderen met krijt de speelplaats kleurrijker maken.
– ‘muziekdag’
– initiatieven rond ‘een school tegen pesten’
– meedenken rond afspraken op de speelplaats
– ….