Overlijdensbericht

Deze voormiddag kregen wij het tragisch bericht dat Arno Purusi, een leerling van de zesde klas A, is overleden. Het schoolteam en de kinderen van de zesde klas zijn diep geschokt.
In eerste instantie gaan onze gedachten uit naar de ouders, broer en zus en naar alle familieleden, vrienden en vriendinnen van Arno. We leven allemaal met hen mee en wensen hun veel kracht toe voor nu en de toekomst.

Het verlies van een medeleerling is voor kinderen een zeer ingrijpende en verdrietige ervaring. Wij zullen dan ook zeker de komende periode tijd en ruimte besteden aan de verwerking hiervan.

Wij hopen dat u thuis eveneens uw zoon of dochter goed kunt opvangen. Als u hierover vragen heeft of moeilijkheden bij uw kind signaleert, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Inmiddels is in het muzolokaal van de school een ruimte gecreëerd, waar kinderen en ouders stil kunnen staan bij het overlijden van Arno. Ook kunnen daar symbolische blijken van verdriet en medeleven worden neergelegd. Daarbij is er de mogelijkheid om het rouwregister te tekenen of een persoonlijke herinnering te schrijven. Deze ruimte wordt morgen dinsdag  geopend om 15.25 uur. Vanaf woensdag is deze elke dag open van 08.00 tot 10.00 uur en van 15.25 tot 17.00 uur.

Van zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij u nog nader informeren.

Het schoolteam