Expo: Too bee or not too bee

Op donderdag 31 mei ging L3A naar een tentoonstelling over bijen.
Deze vond plaats in het Sobieskipark te Laken.

Welke bijensoorten komen in België voor?
Waarom zijn ze zo belangrijk voor de mens en de biodiversiteit?
Hoe komt het dat ze vandaag de dag moeilijk overleven?
En vooral: wat kunnen we doen om de bijen te helpen?
Via prachtige foto’s op de verschillende infopanelen en dankzij de interactieve opdrachtjes die de kinderen moesten uitvoeren, kwamen de leerlingen heel wat te weten over de bijen.

.