Oudercontacten

Samenwerking met de ouders via oudercontacten

U bent onze partners in de opvoeding van uw kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. u kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur, met de klasleerkracht of de zorgleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht.

Aanbod:

Data en uren:

5/09/2016 19.00-21.30 u KS en LS infoavond
27/10/2016 15.30-20.00 u LS individueel oudercontact met afhalen rapport
10/11/2016 15.30-20.00 u KS individueel oudercontact
22/12/2016 13.30–19.00 u L6 individueel oudercontact ivm schoolloopbaan
22/12/2016 15.30-18.00 u KS kerstontmoeting
15.30-18.00 u LS 1 t/m 5 kerstontmoeting  met afhalen rapport
23/02/2017 19.00-21.30 u K3 infoavond schoolrijpheid
9/03/2017 15.15-20.00 u LS 1 t/m 5 individueel oudercontact met afhalen rapport
30/03/2017 15.15-20.00 u KS individueel oudercontact
9/05/2017 15.30-19.00 u L6 oudercontact deel 1 met CLB
11/05/2017 15.30-19.00 u L6 oudercontact deel 2 zonder CLB
27/06/2017 15.30-20.00 u KS individueel oudercontact
28/06/2017 13.00-19.00 u LS L1 t/m L5 oudercontact met afhalen rapport
29/06/2017 18.00-19.30 u K3 afscheidsreceptie met uitdelen “diploma”
20.00-21.30 u L6 afscheidreceptie met uitdelen getuigschrift en rapport

 

 

 

Plaats: Heilig-Hartschool

Contactpersoon voor een afspraak:
schoolsecretariaat 02 479 62 42

Wijze waarop de school contact opneemt: de directeur, de titularis of zorgleerkracht geeft een geschreven nota mee met de leerling, stuurt een mail naar de ouders of neemt telefonisch contact met de ouders.